Điểm đến


MELAKA – MALAYSIA – THÀNH PHỐ DI SẢN THẾ GIỚI
MELAKA – MALAYSIA – THÀNH PHỐ DI SẢN THẾ GIỚI

Trong chuyến đi Singapore – Malaysia lần này. Nơi làm tôi háo hức tìm đến nhất có thể nói...