Phóng sự cưới Tấn Tuấn – Như Quỳnh

Phóng sự cưới Tấn Tuấn – Như Quỳnh

Đoạn Video phóng sự ngày cưới của Tuấn & Quỳnh, được thực hiện tháng 04/2019 tại Hội An

Hoi An Film Studio – Chụp ảnh cưới Hội An
Address: 26 Dang Van Ngu, Hoi An
Inbox: m.me/hoianfilm
Phone: (+84) 905 222 157
Email: Hoian.film@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/hoianfilmstudio

Website: http://hoianfilm.com