Thank you Hoi An Film so much

Thank you Hoi An Film so much

這家工作室的風格很自然,攝影師也很會引導我們的動作或是表情。
拍攝過程很愉快,之後看的成果照片也覺得很值得推薦。質感很好👍 推薦!

Bình luận đã bị đóng.